تماس با دایره

بی تعارف؛ ما بدون شما معنایی نداریم پس نقدها، نظرات و در کل حرف های خود را از ما دریغ نکنید تا معنی عمیق تری پیدا کنیم. هر سوال، نکته یا مساله ای که در مورد سایت دایره، نحوه کار کردن دایره و اصلا هر شکل هندسی دیگری دارید را در همین فرم زیر با ما در میان بگذارید.

۸۸۱۹۱۱۹۴

info@dayere.ir

تهران، خیابان آفریقا، بلوار ستاری، پلاک ۷۲، واحد اول شرقی، کد پستی : ۱۹۶۸۹۵۳۷۳۹